Reisongevallen/ziekte
 1.  

  Reisongevallen/ziekte

 2. Polisnummer(*)
  Het polisnummer ontbreekt
 3. Naam assurantie tussenpersoon
  Ongeldige invoer
 4.  
 1.  

  Verzekeringnemer

 2. Voornaam(*)
  De voornaam ontbreekt
 3. Achternaam(*)
  De achternaam ontbreekt
 4. Postcode(*)
  De postcode ontbreekt
 5. Straatnaam(*)
  Ongeldige invoer
 6. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 7. Huisnummer(*)
  Het huisnummer ontbreekt
 8. Woonplaats(*)
  De woonplaats ontbreekt
 9. Telefoonnummer 1(*)
  Het telefoonnummer ontbreekt
 10. Telefoonnummer 2
  Het telefoonnummer ontbreekt
 11. Geslacht
  Ongeldige invoer
 12. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 13. IBAN/Rekeningnummer(*)
  Het IBAN/Rekeningnummer ontbreekt of is niet correct
 14.  
  Spaties worden automatisch verwijderd. Het IBAN/Rekeningnummer wordt gebruikt voor eventuele terugbetalingen.
 15.  
 1.  

  Schadegegevens

 2. Op welke datum zou u op reis gaan?(*)
  De datum ontbreekt
 3. Op welke datum zou u terugkeren?(*)
  De datum ontbreekt
 4. Op welke datum vond voor het eerst geneeskundige behandeling plaats?(*)
  De datum ontbreekt
 5.  
  Door welke arts werd de eerste geneeskundige hulp verleend?
 6. Naam
 7. Plaats
  De woonplaats ontbreekt
 8. Land
  De woonplaats ontbreekt
 9. Bent u op dit moment nog onder geneeskundige behandeling?


  Ongeldige invoer
 10. Naam behandelend arts
 11. Woonplaats behandelend arts
  De woonplaats ontbreekt
 12. Woonplaats huisarts
  De woonplaats ontbreekt
 13. Naam huisarts
 14.  
  Wie is uw zorgverzekeraar? (u dient een kopie van uw polis mee te zenden)
 15. Naam
 16. Adres
  Ongeldige invoer
 17. Postcode
 18. Woonplaats
  De woonplaats ontbreekt
 19. Eigen risico (€)
  Dit eigen risico is niet correct
 20. Is er contact geweest met de alarmcentrale van Allianz Global Assistance?


  Ongeldige invoer
 21. Datum
  De datum ontbreekt
 22. Dossiernummer
 23. Heeft u reeds eerder een schade geclaimd op een reisverzekering?


  Ongeldige invoer
 24. Maatschappij
 25. Datum
  De datum ontbreekt
 26. Dossiernummer
 27.  
 1.  

  Schade in verband met ongeval

 2. Is er sprake van schade in verband met een ongeval?


  Ongeldige invoer
 3. Op welke datum vond het ongeval plaats?
  De datum ontbreekt
 4. In welke plaats?
 5. In welk land?
  Ongeldige invoer
 6. Door welke oorzaak gebeurde het ongeval en onder welke omstandigheden vond het plaats
  De reden ontbreekt
 7. Tijdens welke bezigheid vond het ongeval plaats? (indien tijdens sport, welke sport?)
  De reden ontbreekt
 8. Is een derde, naar uw mening schuldig aan het ongeval?


  Ongeldige invoer
 9. Naam derde
 10. Adres derde
  De woonplaats ontbreekt
 11. Woonplaats derde
  De woonplaats ontbreekt
 12. Land derde
  De woonplaats ontbreekt
 13. Welk letsel is door het ongeval ontstaan?
  De reden ontbreekt
 14. Is volgens de huidige behandelend arts kans op blijvende invaliditeit aanwezig?


  Ongeldige invoer
 15.  
 1.  

  Schade in verband met ziekte

 2. Is er sprake van schade in verband met ziekte?


  Ongeldige invoer
 3. Op welke datum werd u ziek ?
  De datum ontbreekt
 4. Aard van de ziekte
 5. Leed u reeds eerder aan deze ziekte?


  Ongeldige invoer
 6. Heeft u vóór aanvang voor deze ziekte een arts geraadpleegd?


  Ongeldige invoer
 7. Op welke datum?
  De datum ontbreekt
 8. Was u op het moment van de ingangsdatum van de verzekering onder geneeskundige behandeling?


  Ongeldige invoer
 9.  
 1.  

  Bijlagen

 2.  

  Hier heeft u de mogelijkheid om relevante schadestukken als bijlage naar ons toe te zenden door deze te uploaden. Denkt u hierbij aan offertes, Facturen, foto's.

 3.  
  Ongeldige invoer
 4.  

  Stuur uw bijlagen naar:

  Afdeling Schade
  Postbus 1097
  5602 BB Eindhoven

 5. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 6. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 7.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 8. Nog een bijlage?
  Ongeldige invoer
 9. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 10. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 11.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 12. Nog een bijlage?
  Ongeldige invoer
 13. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 14. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 15.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 16.  
 1.  

  Ondertekening

 2.  

  Aldus naar waarheid ingevuld:

 3. Datum
  Ongeldige invoer
 4. Plaats(*)
  De plaats ontbreekt
 5. Volledige naam(*)
  De naam ontbreekt
 6. E-mailadres(*)
  Het e-mail adres ontbreekt of is onjuist
 7.  
  Dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle schadecorrespondentie.
 8.  
 9.  
  De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen, klik hier. Door te drukken op verzenden gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie. Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar.
 10.  
 11.  
 12.