Annulering / Reisonderbreking
 1.  

  Annulering / Reisonderbreking

 2. Polisnummer(*)
  Het polisnummer ontbreekt
 3. Naam assurantie tussenpersoon
  Ongeldige invoer
 4.  
 1.  

  Verzekeringnemer

 2. Voornaam(*)
  De voornaam ontbreekt
 3. Achternaam(*)
  De achternaam ontbreekt
 4. Postcode(*)
  De postcode ontbreekt
 5. Straatnaam(*)
  Ongeldige invoer
 6. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 7. Huisnummer(*)
  Het huisnummer ontbreekt
 8. Woonplaats(*)
  De woonplaats ontbreekt
 9. Telefoonnummer 1(*)
  Het telefoonnummer ontbreekt
 10. Telefoonnummer 2
  Het telefoonnummer ontbreekt
 11. Geslacht
  Ongeldige invoer
 12. Geboortedatum
  Ongeldige invoer
 13. IBAN/Rekeningnummer(*)
  Het IBAN/Rekeningnummer ontbreekt of is niet correct
 14.  
  Spaties worden automatisch verwijderd. Het IBAN/Rekeningnummer wordt gebruikt voor eventuele terugbetalingen.
 15.  
 1.  

  Schadegegevens

 2. Op welke datum heeft u de reis geboekt?(*)
  De datum ontbreekt
 3. Op welke datum zou u op reis gaan?(*)
  De datum ontbreekt
 4. Op welke datum zou u terugkeren?(*)
  De datum ontbreekt
 5. Hoeveel bedroeg de reissom (boekingsnota bijvoegen)(*)
  De reissom ontbreekt of is niet correct
 6. Op welke datum annuleerde u uw reis?(*)
  De datum ontbreekt
 7. Het aantal personen dat annuleert of onderbreekt
  Verkeerde invoer
 8. Hoeveel bedraagt uw schade (annuleringsnota bijvoegen)
  Het schadebedrag ontbreekt of is niet correct
 9. Bij welke reisorganisatie had u de reis besproken
 10. Wat is de reden van annulering/ reisonderbreking (maximaal 500 karakters)(*)
  De reden ontbreekt
 11. Heeft u de reis voor iemand anders moeten onderbreken?


  Ongeldige invoer
 12.  
  Informatie getroffene:
 13. Naam
 14. Postcode
 15. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 16. Straatnaam
  Ongeldige invoer
 17. Huisnummer
  Het huisnummer ontbreekt
 18. Woonplaats
  De woonplaats ontbreekt
 19. Wat is uw relatie tot de getroffene
 20.  
 1.  

  Annulering / onderbreking door ziekte

 2. Is er sprake van annulering / onderbreking door ziekte?


  Ongeldige invoer
 3. Welke ziekte(n) is (zijn) de reden voor annulering?
 4. Sinds welke datum lijdt de getroffene aan deze ziekte(n)
  De datum ontbreekt
 5. Hoe was de gezondheidstoestand van de getroffene bij het boeken van de reis?
 6. Wanneer heeft de getroffene zich voor het eerst hierover in verbinding gesteld met de behandelend arts
  De datum ontbreekt
 7. Is er sprake van van verergering van de ziekte(n), waarvoor hij/zij ten tijde van het aangaan van de verzekering onder geneeskundige behandeling c.q. controle was?


  Ongeldige invoer
 8. Was de behandelende arts op de hoogte van het feit dat u een reis wilde boeken?


  Ongeldige invoer
 9.  
 1.  

  Annulering / onderbreking door een ongeval

 2. Is er sprake van annulering / onderbereking door een ongeval?


  Ongeldige invoer
 3. Wat is de aard van het opgelopen letsel?
 4. Wie draagt naar uw mening de schuld van het ongeval?
 5. Wanneer vond het ongeval plaats?
  De datum ontbreekt
 6.  
 1.  

  Afbreken van de reis

 2. Is er sprake van afbreken van de reis?


  Ongeldige invoer
 3. Op welke datum heeft u uw reis afgebroken? (vliegticket of ander bewijsstuk bijvoegen)
  De datum ontbreekt
 4. Om welke reden heeft u uw reis voortijdig afgebroken?
 5. Indien ziekenhuisopname tijdens de vakantieperiode heeft plaatsgevonden, gedurende welke termijn was dit het geval? Van:
  De datum ontbreekt
 6. Tot:
  De datum ontbreekt
 7. Is er een Dubbel-Zeker dekking afgesloten?


  Ongeldige invoer
 8.  
 1.  

  Vertrekvertraging

 2. Is er sprake van vertreksvertraging?


  Ongeldige invoer
 3. Wanneer was het oorspronkelijke vertrek vastgesteld? (ticket bijvoegen)
  De datum ontbreekt
 4. Tijd
 5. Op welke datum vond het werkelijke vertrek plaats ? (bewijsstukken bijvoegen)
  De datum ontbreekt
 6. Tijd
 7.  
 1.  

  Algemeen

 2. Geef een omschrijving van de klachten en/of ziekteverloop ten behoeve van onze medisch adviseur
  De reden ontbreekt
 3. Indien annulering van de reis niet om één van de voorgaande redenen heeft plaatsgevonden, wat is dan de reden van annulering?(*)
  De reden ontbreekt
 4.  
 1.  

  Bijlagen

 2.  

  Hier heeft u de mogelijkheid om relevante schadestukken als bijlage naar ons toe te zenden door deze te uploaden. Denkt u hierbij aan offertes, Facturen, foto's.

 3.  
  Ongeldige invoer
 4.  

  Stuur uw bijlagen naar:

  Afdeling Schade
  Postbus 1097
  5602 BB Eindhoven

 5. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 6. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 7.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 8. Nog een bijlage?
  Ongeldige invoer
 9. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 10. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 11.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 12. Nog een bijlage?
  Ongeldige invoer
 13. Bijlage soort
  Ongeldige invoer
 14. Bestand
  Ongeldig bestandstype of het bestand is te groot.
 15.  
  Toegestane bestandstypen: doc,docx,pdf,zip,jpg. Maximaal 5 MB
 16.  
 1.  

  Ondertekening

 2.  

  Aldus naar waarheid ingevuld:

 3. Datum
  Ongeldige invoer
 4. Plaats(*)
  De plaats ontbreekt
 5. Volledige naam(*)
  De naam ontbreekt
 6. E-mailadres(*)
  Het e-mail adres ontbreekt of is onjuist
 7.  
  Dit e-mailadres wordt gebruikt voor alle schadecorrespondentie.
 8.  
 9.  
  De op dit formulier ingevulde en eventueel nader te overleggen persoonsgegevens worden opgenomen in de onze administratie en die van de aanbieder waar het contract of de verzekering wordt aangevraagd. Op onze administratie is ons privacyreglement van toepassing. Deze kunt u op onze website lezen, klik hier. Door te drukken op verzenden gaat u akkoord met ons privacyreglement en opname van uw persoonsgegevens in onze administratie. Van de door ons aangehouden persoonsadministratie wordt een intern verwerkingsregister aangehouden. Op uw verzoek verstrekken wij u een exemplaar.
 10.  
 11.  
 12.